˨ . 100 .

˨ . 100 .

: 22 2012 , / , Men - Russian team 1 Tcyganov Dmitrii 16.11.1987 2 Spiridonov Vasily 12.10.1972 3 Pavlov Dmitry 30.05.1985 4 Khudyakov Vsevolod 08.02.1989 5 Izmailov Alexej 17,12.1970 6 Avetisayn Artur 01,01,1993 Additional Athletes 1 Tyazhkorob Igor 04.12.1967 2 Burzak Vladimir 12,07,1983 Women - Russian team 1 Aksenova Maria 25.10.1988 2 Vishnevskaja Irina 02.06.1992 3 Zhalybina Marina 18,12.1975 4 Kleymenova Larisa 06,08,1981 5 Simutina Elena 02,03,1975 6 Shikhanova Nadjezda 14.05.1984 Additional Athletes 1 Akimenkova Oxana 29,09.1986

- 228, : 1 2 3 4 5 6 All